Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2014

kasienka
5350 c397
Reposted fromCocaineComa CocaineComa
kasienka
5373 1f1a
Reposted fromawkwardx awkwardx
kasienka
5389 d4e9
Reposted fromawkwardx awkwardx
kasienka
czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas..
— coma - leszek żukowski
Reposted fromkometeq kometeq
kasienka
5422 01b3
Reposted fromreperkusje reperkusje
kasienka
8276 c554
cz ten szop? :D
Reposted fromtymczas9 tymczas9
kasienka
Nie zmieniaj się dla kogoś! Pracuj nad sobą tylko i wyłącznie dla siebie. To Ty masz popatrzeć w lustro i widzieć tego kim jesteś, a nie marionetkę uszytą z ludzkich upodobań...
— nieznany
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
kasienka
5463 c58e 500
Reposted frommosiek mosiek

April 01 2014

kasienka
7385 52f6
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
kasienka
kasienka
3596 0392
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeeandunicorns coffeeandunicorns
kasienka
Reposted fromoll oll viacoffeeandunicorns coffeeandunicorns
kasienka
5444 2d4b
Tęcza
kasienka
kasienka
3265 0f80 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeeandunicorns coffeeandunicorns
kasienka
kasienka
2289 eb19
kasienka
Reposted fromterrasque terrasque viamadeleinee madeleinee
kasienka
3943 cb41 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl